Đại lý lọc UFI Filter tại Việt Nam - Công ty Eurododo chuyên nhập khẩu và phân phối bộ lọc UFI Filter cung cấp cho các nhà máy trên toàn quốc sử dụng với giá cạnh tranh, uy tín và chất lượng.
Giá sẵn -  báo nhanh - Hỗ trợ công nợ 100% - miễn phí vận chuyển trên toàn quốc - bảo hanhf 12 tháng theo tiêu chuẩn của hãng- Chúng tôi hy vọng được hợp tác với quý khách hàng.

CÔNG TY TNHH EURODODO
Đ/C: 6/33/7/4 Đường Vườn Lài P. An Phú Đông Q.12 TP.HCM
SĐT: 0799-002-356 ( Võ Thị Quỳnh Như )
Email: [email protected]
Web: eurododo.com

Truyền động thủy tĩnh là một hệ thống tạo ra và truyền năng lượng để thực hiện một công việc thông qua việc điều áp và giải phóng chất lỏng. Cụ thể, năng lượng do chất lỏng thu được thông qua các máy bơm thủy lực được chuyển đến hộp số của xe.
Bộ lọc là một bộ phận quan trọng của hệ thống truyền động, được thiết kế để ngăn phoi kim loại từ bánh răng cũng như các chất bẩn và mảnh vụn khác làm nhiễm bẩn chất lỏng truyền động.
Các bộ lọc truyền dẫn cũng loại bỏ các mảnh vụn do hao mòn chung của máy.
LỢI ÍCH NGƯỜI DÙNG:
Chỉ một bộ lọc cho cả hai mạch đảm bảo tiết kiệm không gian
Cần ít đường ống hơn và ít điểm rò rỉ tiềm năng hơn
Cải thiện khả năng bảo vệ bơm nạp vì dầu được cung cấp đã được lọc trước ở đường hồi
Khởi đầu lạnh tuyệt vời
Bảo trì đơn giản và loại bỏ phần tử bộ lọc dễ dàng, với ô nhiễm được giữ lại

Model lọc UFI chính hãng thông dụng tại Việt Nam:

ERA11NCDERA41NFDESE21FCCESB40B16XMGERA11NMDERA41NMDESE21NCCESB42B16XMEERA11NMEERA41NMEESE21NCDESB42B16XMFERA11NMFERA41NMFESE21NFAESB42B16XMGERA21NCCERA42NCCESE21NFBESB42B20XMEERA21NCDERA42NCDESE21NFCESB42B20XMFERA21NFAERA42NFBESE21NFDESB42B20XMGERA21NFBERA50NFCESE21NMEESB43B24XMEERA21NFCERA50NFSESE21NMFESB43B24XMFERA21NFDERA50NMEESE22NCCESB43B24XMGERA21NMEERA50NMFESE22NCDESC31XCDERA21NMFERA51NCCESE22NFAESC31XMDERA31NCCERA51NCDESE22NFBESC31XMFERA31NCDERA51NFAESE22NFCESC31XMGERA31NCDMERA51NFBESE22NFDESC41XMEERA31NFAERA51NFCESE22NMEESC41XMFERA31NFBERA51NFDESE22NMFESC41XMGERA31NFCERA51NFPESE22UMEESC41XXDERA31NFDERA51NMEESE42B20WMGESC51XMEERA31NMEERA52NCCESF21NCCESC51XMFERA31NMFERA52NCDESF21NMEESC51XMGERA32NCCERA52NFAESF22NCCESC51XMVERA32NCDERA52NFBESG11XCCESC61GMEERA32NFAERA52NFCESG13XCCESC61XMEERA32NFBERA52NFDETA23NCDESC61XMFERA32NFCERA52NMEETA23NFCESC61XMGERA32NFDERA53CD1ETA23NSAESC61XSKERA32NMEERA53FFDETA31NFCESC71XMFERA33NCCERA53NCCETA32NFCESC71XMGERA33NCDERA53NCDETA32NFSESC81XMEERA33NFAERA53NFAETA32NSAESC81XMFERA33NFBERA53NFBETA33NFCESC81XMGERA33NFCERA53NFCETA33NFSESE11FFCERA33NFDERA53NFDF4RL2/1.5VESE11NCCERA33NMEERA53NMDF4RL2/M3ESE11NCDERA33NMFERA53NMEFMA32B12XNMF0EBXESE11NFAERA3HNCCERA54NFCFPA12B04WNFC03XXESE11NFBERA3HNFDERA5ANCCFPA12B04WNFD72ESE11NFCERA40NCCERA5ANMDFRA21-B-04-B-N-ME-01-WXESE11NFDERA40NCDERA5ANMEFRA41B10BNCD01WESE11NMEERA40NFAERA5CNRCFRB11B04BNFC05CWESE11NMFERA40NFBERA5DNFAFRB22B06BNFD05CWESE12FCCERA40NFCERA5DNRDFRB22B08BNCD05CWESE12FCDERA40NMEERB11NCCFRB22B08BNCD05WWESE12NCCERA40NMFERB11NCDFRB23B06BNCD05CWESE12NCDERA41NCCERB11NFAFRB23B08BNFD05CWESE12NFAERA41NCDERB11NFBFRF11.A08FNFD05WWESE12NFBERA41NFAERB11NFCFRF12.A08FNFC05WWESE12NFDERA41NFBERB11NFDFRF34F20FNCC05FMESE12NMEERA41NFCERB11NMEFSC31B10WNMD04WWESE12NMFERA41NFDERB21NCCIRF14NFCESE21FCCERA41NMDERB21NCDIRF22NFCESE21NCCERA41NMEERB21NFCIRF32NFBESE21NCDERA41NMFERB21NFDIRF32NFCESE21NFAERA42NCCERB22NCCIRF34NFBESE21NFBERA42NCDERB22NCDIRF34NFCESE21NFCERA42NFBERB22NFCIRF34NFDESE21NFDERA50NFCERB22NFDRFA220FV1BB405CSESE21NMEERA50NFSERB22NMDRFA230FV1BB505CSESE21NMFERA50NMEERB22NMES370L2FDAESE22NCCERA50NMFERB23NCCS852760FTESE22NCDERA51NCCERB23NCDSCL200CD1ESE22NFAERA51NCDERB23NFCSCL200CV1ESE22NFBERA51NFAERB23NMESCL200FD1ESE22NFCERA51NFBERB23NRDSCL200FV1ESE22NFDERA51NFCERB31NCCSCL200MS1ESE22NMEERA51NFDERB31NCDSCL200MT1ESE22NMFERA51NFPERB31NFASHD0330FD11ESE22UMEEPD8316NFAESA11B03WMGESA22B06WMEESA21B06WMG

QRCode
Đăng bởi EURODODO
Chia sẻ bài viết: 

Thông tin kèm theo khác
Giá
35,000,000 Đ
Điện thoại
0374008015
Di động
0374008015
Địa chỉ
tphcm